Zmiana liczby mandatów PiS w okręgach (-1 p.p.)

Zmiana liczby mandatów w przypadku poparcia mniejszego o 1 p.p. w skali okręgów.