Zmiana liczby mandatów PiS w okręgach (-2 p.p.)

Zmiana liczby mandatów w przypadku poparcia mniejszego o 2 p.p. w skali okręgów.